Drugi o nama

“Motivi primenjeni kroz vez naslanjaju se na bogato kulturno nasledje Srbije ali obuhvataju i šire područe Balkana. Srednjovekovna plastika, tekstil, rukom pisane knjige i dokumenta prepliću se sa bogatom etnološkom tekstilnom gradjom našeg područja i interpretirani kroz prizmu modernog dizajna zadržavaju samo grafičke i kolorističke obrasce u savremenom kontekstu. Na taj način tradicionalni predmeti dobijaju novokonstruisane motive u duhu tradicije nastavljajući da žive u aktuelnom trenutku kroz Nonna Handmade proizvode , rekao je mr Zlatko Cvetković, docent Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu

„Nonna Handmade kolekcija pleni sofisticiranošću koju su iznedrili izvanredna stilizacija naših tradicionalnih motiva, kolorit i vrhunski prirodni tekstilni materijali. Istovremeno starinski i moderno. Povratak kući, ali sa otvorenim vratima za svet XXI veka.” – Maja Radetić, Redovni profesor na Katedri za tekstilno inženjerstvo, Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu