Nonna Handmade je emocija pretočena u proizvode

Nonna proizvodi nisu obični proizvodi. Oni imaju svoju dušu, svoj pečat i svoju priču. Nonna proizvodi bude emocije, sećanja na momente bliskosti, detinjstvo, porodicu, nane, prijatelje. Nonna proizvodi su nastali s ljubavlju jer samo kada dajete ljubav nje imate sve više.