O vezu…

Etnolozi u Srbiji smatraju da su Srbi znali tehnike vezenja i pre nego što su se doselili na Balkan. Vez je bio deo svakodnevnog rituala među damama.

Vez je bio različit od kraja do kraja u Srbiji i po načinu koja tehnika i motiv veza je bio na odeći prepoznavalo se mesto odakle neko dolazi ili kojem drustvenom sloju ili familiji pripada. Zastupljene tehnike veza u Srbiji su : pun vez, kosovski vez, pokrstica, zmijanjski ili beli vez. U Srbiji, najviše u selima, vez je bio obavezni ženski posao. Pored toga što je bio ukras vez je bio pokazatelj društvenog statusa, materijalnog stanja, uzrasta, regionalne i nacionalne pripadnosti.

I izradi Nonna handmade kolekcija koriste se uglavnom tehnike: Zlatibroske pokrstice, Kosovskog veza , punog veza kao i šumadijski i pirotski motivi.

Vaša Nonna Handmade

Ethnologists in Serbia believe that Serbs knew the techniques of embroidery before moving to the Balkans. Embroidery was part of the daily ritual among the ladies.

Embroidery was different from end to end in Serbia, and in the way that the technique and motif of the embroidery was on the clothes, one could recognize the place where one came from or to which social class or family he belonged. The embroidery techniques represented in Serbia are: full embroidery, Kosovo embroidery, crossword, snake or white embroidery. In Serbia, mostly in the villages, embroidery was a mandatory women’s job. In addition to being a decoration, the embroidery was an indicator of social status, material status, age, regional and national affiliation.

Nonna handmade collections use the techniques of: Zlatibor “pokrstica”, Kosovo embroidery, full embroidery and motifs are mostly from west and east part of Serbia

Yours Nonna Handmade